กองพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสา ริมห้วยทราย

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา นำโดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศ […]

Read more

มรสน. ร่วมงานการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567

วันที่ 12 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โดย อาจารย์ ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดี พร้อมด […]

Read more

พิธีไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญ “โฮมฮับ ฮ้อยสายแนน ผูกแขนน้องใหม่

วันที่ 11 กรกฎาคม 2567 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหา […]

Read more

มอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม SNRU Healthy Team

เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2567 งานอนามัยและสุขาภิบาลจัดกิจกรรมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้กับผู้เข […]

Read more

การอบรมหลักสูตรเต็มใจและแนะนำโครงการเต็มใจ ปี 2

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและมูลนิธิดั่งพ่อสอน จ […]

Read more