กองพัฒนานักศึกษา : สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ภาคปกติ รอบที่1 ประเภทโควตากิจจกรรมดี กีฬาดี

วันที่ 8 ธันวาคม 2564  กองพัฒนานักศึกษา ดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ รอบที่ […]

Read more

กองพัฒนานักศึกษา : มรภ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมศูนย์ DSS มรภ.สกลนคร

วันที่ 21 ต.ค. 64 เวลา 13.30 ห้องประชุมอาคาร 20  อ.ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึ […]

Read more

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2564

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564   เวลา 13.00 -16.30 น. นายไกรราศ แก้วดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเ […]

Read more