กองพัฒนานักศึกษา : จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยทางด้านกีฬา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จัดโครงการเชิดชูเกียรติผู้ฝึกสอน […]

Read more

กองพัฒนานักศึกษา : กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 9 วันที่ 1 ก.พ. 65

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับ กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เหล่ากาชาดจังหวัดสกลนคร โรงพยาบาลศูนย์ส […]

Read more