กองพัฒนานักศึกษา : มรภ.ร้อยเอ็ด เยี่ยมชมศูนย์ DSS มรภ.สกลนคร

วันที่ 21 ต.ค. 64 เวลา 13.30 ห้องประชุมอาคาร 20  อ.ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึ […]

Read more

กองพัฒนานักศึกษา : ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่2/2564

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564   เวลา 13.00 -16.30 น. นายไกรราศ แก้วดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเ […]

Read more

วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข” คร้้งที่ 2

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (มรสน.) มอบ “ถุงปันสุข” ให้แก่ผู้ป่ว […]

Read more

วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข”

วิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มอบ “ถุงปันสุข” ให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโ […]

Read more

📌การรับสมัครทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2564

นักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนสามารถอ่านประกาศและยื่นสมัครได้ในลิ้งค์ด้านล่างนี้ ใบสมัครขอรับทุนการศึก […]

Read more