มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับมอบถุงปันสุข จากองคมนตรี

วันที่ 3 ก.ย. 64 ผศ.ชาคริต ชาญชิตปรีชา รักษาราชการแทนอธิการบดี  ดร.พรเทพ เสถียรนพเก้า รองอธิการบดีฝ่ […]

Read more

ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เมื่อวันที่ 31 ส.ค. 64 กองพัฒนานักศึกษา ได้ส่งมอบงานในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา สืบเนื่อ […]

Read more

กองพัฒนานักศึกษานำ นักศึกษาเข้าร่วมโครงการค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 18-20 สิงหาคม 2564 กองพัฒนานักศึกษา โดย ผศ.ดร.สมบูรณ์ ชาวชายโขง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนั […]

Read more